News

Sopka ji uvrhla do kómatu. Po probuzení se dozvěděla o smrti své rodiny

Prosincov vbuch sopky si vydal 21 mrtvch, z toho sedmnct bylo Australan. Nkte zemeli ihned, dal podlehli svm zrannm pozdji. Mezi obtmi byl i manel Dallowov Gavin a jej patnctilet dcera Zoe. Celkov se na ostrov v dob vbuchu nachzelo 47 lid.

Lisa utrpla popleniny na 60 procentech svho tla, vrtulnk ji transportoval do nemocnice. Podle mluv rodiny si pouze pamatuje, jak sopka vybuchuje, vichni prchaj pry a jak kolem n padaj kameny, piem jeden ji udeil do zad, uvd stanice Sky News.

Kdy se ena probudila z kmatu, rodinaj ekla, e jej manel a dcera u nejsou mezi ivmi.

Tk novinky ji zdrtily. Neme uvit, e Zoe je mrtv. Neme uvit, e jsou mrtv, ekl Gavinv bratr David Francis listu NZ Herald.

Protoe byla Lisa v nemocnici, nemohla se zastnit lednovho pohbu svho manela. Poheb Zoe rodina oddlila – ekala na to, zda se Lisaprobud.

Lisin tchnBrian Dallow serveru 10 Daily Newsekl, e rodina byla opatrn v tom, co s Lisou sdlela, protoe ji nechtla vce rozruit. ena pi zotavovn pr vykazuje znmky pokroku. Jakmile na tom bude dobe, budeme muset probrat, co udlat s Gavinovm popelem, protoe ten je stle v pohebnm stavu, uvedl Dallow.

Podle novozlandskho denku New Zealand Herald se rove vstrahy varujc ped monou sopenou aktivitu v poslednch tdnech ped vbuchem sopky zvedla na druh z pti monch stup. Denk tvrd, e je na uven provozovatel, zda turisty na soukrom vlastnn ostrov, na kter se lid dostanou pes povolen, vezmou.

Dallow ekl stanici ABC, e nev, e by rodina vdla o nebezpe, kter jim hrozilo na vlet. Jsem si docela jist, e nebyli zcela informovni o nebezpe, jinak by se (cesty) neastnili.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.