News

Trung Quốc thử tàu mặt nước không người lái tại căn cứ hải quân bí mật

https://vn.sputniknews.com/20211012/trung-quoc-thu-tau-mat-nuoc-khong-nguoi-lai-tai-can-cu-hai-quan-bi-mat-12072290.html

Trung Quốc thử tàu mặt nước không người lái tại căn cứ hải quân bí mật

Trung Quốc thử tàu mặt nước không người lái tại căn cứ hải quân bí mật

BẮC KINH (Sputnik) – Trung Quốc đang thử nghiệm các phương tiện chiến đấu không người lái, USNI News đưa tin, đăng ảnh chụp từ vệ tinh và dữ liệu các nguồn mở. 12.10.2021, Sputnik Việt Nam

2021-10-12T16:14+0700

2021-10-12T16:14+0700

2021-10-12T16:14+0700

thế giới

trung quốc

tàu khu trục

báo chí thế giới

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn1.img.vn.sputniknews.com/img/07e4/0a/16/9626121_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_8a9f04344777dee4cafa30b60930cd1e.jpg

Theo USNI News, hai tàu nổi không người lái được phát hiện tại căn cứ hải quân mới cách căn cứ tàu ngầm ở Xiaopingdao khoảng 14 km và cách trung tâm đóng tàu Đại Liên của Trung Quốc 8 km.Tàu không người lái thử nghiệmMột trong những con tàu được mô tả là tàu mặt nước không người lái, tương tự như tàu JARI được nhìn thấy trong khu vực hồi năm 2020. Đó là tàu khu trục nhỏ được trang bị vũ khí loại mạnh. Con tàu thứ hai giống tàu catamaran lớn, có một số đặc điểm giống JARI.Theo USNI News, tại bến tàu hải quân gần Đại Liên, Trung Quốc đã nhiều lần thử nghiệm các tàu nổi không người lái. Việc xây dựng bến tàu bắt đầu vào năm 2016 và theo ảnh vệ tinh, công trình này kéo dài khoảng một năm. Kể từ đó, bến tàu được sử dụng định kỳ cho các thử nghiệm và luyện tập ngắn hạn. Do bố trí cách xa các căn cứ hải quân chính nên có chỗ để diễn tập an toàn.USNI News cho biết, Trung Quốc có một số dự án đóng tàu không người lái. Một số tàu trong số đó đã được giới thiệu tại triển lãm vũ khí, số khác chỉ được biết đến từ dữ liệu tình báo lấy từ các nguồn mở.

https://vn.sputniknews.com/20191004/trung-quoc-bi-mat-thu-nghiem-thiet-bi-laser-do-tau-ngam-tren-bien-dong-8091635.html

trung quốc

Sputnik Việt Nam

moderator.vn@sputniknews.com

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

2021

Sputnik Việt Nam

moderator.vn@sputniknews.com

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

tin thời sự

vn_VN

Sputnik Việt Nam

moderator.vn@sputniknews.com

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

https://cdnn1.img.vn.sputniknews.com/img/07e4/0a/16/9626121_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_f49c0d62ad0f43a8a2f73d99c9c15a91.jpg

Sputnik Việt Nam

moderator.vn@sputniknews.com

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

thế giới, trung quốc, tàu khu trục, báo chí thế giới

BẮC KINH (Sputnik) – Trung Quốc đang thử nghiệm các phương tiện chiến đấu không người lái, USNI News đưa tin, đăng ảnh chụp từ vệ tinh và dữ liệu các nguồn mở.

Theo USNI News, hai tàu nổi không người lái được phát hiện tại căn cứ hải quân mới cách căn cứ tàu ngầm ở Xiaopingdao khoảng 14 km và cách trung tâm đóng tàu Đại Liên của Trung Quốc 8 km.

Tàu không người lái thử nghiệm

Một trong những con tàu được mô tả là tàu mặt nước không người lái, tương tự như tàu JARI được nhìn thấy trong khu vực hồi năm 2020. Đó là tàu khu trục nhỏ được trang bị vũ khí loại mạnh. Con tàu thứ hai giống tàu catamaran lớn, có một số đặc điểm giống JARI.
tàu ngầm  - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.10.2019

Trung Quốc bí mật thử nghiệm thiết bị laser dò tàu ngầm trên Biển Đông?

Theo USNI News, tại bến tàu hải quân gần Đại Liên, Trung Quốc đã nhiều lần thử nghiệm các tàu nổi không người lái. Việc xây dựng bến tàu bắt đầu vào năm 2016 và theo ảnh vệ tinh, công trình này kéo dài khoảng một năm. Kể từ đó, bến tàu được sử dụng định kỳ cho các thử nghiệm và luyện tập ngắn hạn. Do bố trí cách xa các căn cứ hải quân chính nên có chỗ để diễn tập an toàn.

USNI News cho biết, Trung Quốc có một số dự án đóng tàu không người lái. Một số tàu trong số đó đã được giới thiệu tại triển lãm vũ khí, số khác chỉ được biết đến từ dữ liệu tình báo lấy từ các nguồn mở.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.