Who is Huawei founder Ren Zhengfei?

Who is Huawei founder Ren Zhengfei?
Source: CNNPublished on 2019-03-13
4 months ago